• INC logo

  Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ cho học sinh, gia đình và trường học nhằm truyền cảm hứng cho mức độ học tập và mức độ tương tác cao.

   

  Chào mừng đến với Trường Công lập Quận Gwinnett!

  International Newcomer Center (INC) hỗ trợ việc ghi danh học sinh vào Hoa Kỳ và các Trường Công lập Quận Gwinnett từ lớp sáu đến lớp mười hai tại một trong các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, tư vấn, sàng lọc học tập và đánh giá bảng điểm cho học sinh để đảm bảo rằng các em nhận được vị trí thích hợp trong trường học mới của mình.

  Hãy làm theo các bước dưới đây để đọc và xem video để tìm hiểu về quy trình đăng ký tân cho học sinh tại INC. Chúng tôi mong sớm gặp lại bạn!

  Video: Tổng quan về Bốn bước


BƯỚC 1 - THU THẬP TÀI LIỆU

 • Bằng chứng Tuổi của học sinh

  Bằng chứng Tuổi của học sinh

  Xuất trình một trong các giấy tờ sau:

  • Giấy Khai Sinh; hay
  • Giấy tờ của Liên bang, Tiểu bang, Quận hoặc Trường có ghi ngày tháng năm sinh.

          Ví dụ bao gồm giấy khai sanh do bệnh viện cấp; giấy xác nhận nhân thân do quân đội cấp; bằng lái xe còn hiệu lực; hộ

          chiếu; hồ sơ nuôi con nuôi; hồ sơ tôn giáo; học bạ; hoặc giấy do phụ huynh/người giám hộ hay quan chức có thẩm quyền khác

          xác nhận tuổi có công chứng kèm theo giấy xác nhận tuổi do bác sĩ có bằng hành nghề đang hành nghề ký tên xác nhận

          rằng bác sĩ đã xem xét đứa trẻ và tin rằng tuổi của em, như được ghi trong giấy xác nhận, căn bản là chính xác.

  Với một khoản chi phí, cha mẹ có thể đặt một giấy khai sinh cho một đứa con sinh ở Georgia thông qua dịch vụ ROVER của tiểu bang.  http://gta.georgia.gov/rover

  Video: Bằng chứng Tuổi của học sinh

 • Giấy xác nhận người được ủy quyền ghi danh học

  Những cá nhân sau đây có thẩm quyền đăng ký nhập học cho học sinh:

  • Phụ huynh (cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi)
  • Người giám hộ hợp pháp
  • Ông bà có giấy ủy quyền thực hiện đúng cách để chăm sóc trẻ vị thành niên
  • Người chăm sóc người có quan hệ họ hàng với Bản Khai Chứng minh Người chăm sóc Gia đình đã được thực hiện hợp lý
  • Người nhận nuôi nấng trẻ (Foster parent) do cơ quan đại diện tiểu bang chỉ định
  • Người đỡ đầu của Chương Trình Trao Đổi Quốc Tế được duyệt

  Cá nhân có thẩm quyền đăng ký nhập học cho học sinh phải xuất trình một trong các giấy tờ sau:

  • Bằng lái xe
  • Giấy xác định nhân thân của tiểu bang
  • Hộ chiếu
  • Giấy xác nhận chính thức khác có dán hình

  Video: Giấy xác nhận người được ủy quyền ghi danh học

 • Bằng chứng cư trú

  Trình bày một từ Cột A và một từ Cột B để cho thấy một gia đình sống trong vùng có mặt)

  Cột A: Trình bày một trong những điều sau đây (phải bao gồm địa chỉ):

  • Hợp đồng mua nhà chính thức
  • Hợp đồng thuê nhà hiện hành
  • Hồ sơ hoàn thuế thu nhập gần đây nhất
  • Phiếu trả lương hiện hành
  • Hóa đơn hay giấy thuế đất ngụ cư hiện hành
  • Chứng thư bảo đảm quyền sở hữu hiện hành hay khế ước chuyển nhượng quyền lợi hiện hành
  • Hợp đồng mua nhà hiện hành
  • Giấy báo hiểm chủ sở hữu nhà hiện hành

  Cột B: Một trong những điều sau:

  • Hóa đơn Gas hiện hành
  • Hóa đơn tiền nước hiện hành
  • Hóa đơn tiền điện hiện hành

  Thông tin quan trọng về Giấy tờ chứng minh cư trú

  • Giấy tờ xuất trình cho việc xác nhận thường trú phải bao gồm địa chỉ giống như địa chỉ trên hóa đơn dịch vụ tiện ích đi kèm.
  • Hóa đơn phải có tên và địa chỉ của phụ huynh/người giám hộ đăng ký nhập học.
  • Hóa đơn điện thoại không được chấp thuận.
  • Hợp đồng mua nhà không chính thức không được chấp thuận.
  • Trường hợp ngoại lệ: Một hợp đồng không có địa chỉ có thể được chấp nhận nếu đi kèm hai hóa đơn dịch vụ tiện ích (không tính hóa đơn điện thoại) với cùng địa chỉ trong khu vực nhập học theo tuyến.

  Giấy Chứng nhận cư trú: Nếu gia đình học sinh đang sinh sống trong nhà hoặc căn hộ của một cá nhân khác, các giấy tờ sau cần thiết trong việc đăng ký nhập học:

  1. Giấy xác nhận thường trú có công chứng của bên thứ ba bao gồm:
   1. Chữ ký của người mà gia đình sinh sống cùng,
   2. Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp, và
   3. Chữ ký của giám đốc căn hộ, nếu có.
  2. Hai giấy xác nhận thường trú dành cho người mà gia đình sinh sống cùng
   (Xem bên trên. Xin vui lòng gửi một từ mỗi cột).
  3. Trong Một mẩu thư kinh doanh trong tên của cha mẹ / giám hộ hợp pháp với địa chỉ của căn nhà hoặc căn hộ mà học sinh đang sinh sống. (Điều này phải được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học.)

  Video: Bằng chứng cư trú

 • Giấy Xác Nhận Chủng Ngừa/Sức khỏe

  County Health

  • Giấy đăng ký chủng ngừa hợp lệ (Mẫu đơn của Bộ Y tế Ga số 3231) hoặc giấy chứng nhận có bảo đảm bản quyền công nhận (Bộ Y tế Mẫu # 2208 - có sẵn tại trường học địa phương) được yêu cầu để ghi danh nhập học. Giấy chứng nhận chích ngừa phải do phòng y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị điền đầy đủGiấy xác nhận chủng ngừa còn hiệu lực (Sở Y Tế Tiểu Bang Georgia. Đơn 3231), hoặc Giấy xác nhận cam kết miễn tôn giáo.(Sở Y Tế Tiểu Bang Georgia. Đơn 2208). Một đơn hợp lệ # 3231 phải do phòng y tế hay bác sĩ của Georgia hoàn tất. Một đơn hợp lệ # 3231 phải được đánh dấu bằng một trong hai "Ngày hết hạn" hoặc là " Hoàn thành cho Đi Học." (Giấy chứng nhận được đánh dấu với "Ngày hết hạn" hết hiệu lực vào ngày được nêu ra. Một giấy chứng nhận hiện tại phải nộp trong vòng 30 ngày hết hạn.) Việc miễn khám bệnh phải được ghi lại trong đơn 3231 với ngày hết hạn hiện hành.
  • Giấy khám nghiệm Mắt, Tai, Răng và Kiểm tra Dinh Dưỡng (Sở Y Tế Tiểu Bang Georgia. Đơn 3300, rev. 2013), có tại Sở Y Tế hoặc văn phòng bác sĩ/nha sĩ của quí vị. Thư xác nhận của các cán bộ chuyên ngành Y Tế phù hợp và giấy chứng nhận của các tiểu bang khác được chấp nhận, nếu các giấy tờ này hoàn tất trong vòng 12 tháng vừa qua và đính kèm với các đơn của tiểu bang.

  Video: Giấy Xác Nhận Chủng Ngừa/Sức khỏe

 • Hồ Sơ Học Vấn Trước Đây

  • Sổ học bạ và Phiếu điểm chính thức
  • Đơn xin thôi học tại trường trước đây
  • Hồ sơ kỷ luật của học sinh đăng ký nhập học vào lớp 7 đến lớp 12

  Video: Hồ Sơ Học Vấn Trước Đây

 • Tài liệu bổ sung


BƯỚC 2 - ĐẶT LỊCH HẸN

 • Khi bạn có tất cả tài liệu của mình ...

  • Gọi 678-985-5200           

               HOẶC

  • Đến văn phòng của chúng tôi

  International Newcomer Center

  495 Maltbie St, Lawrenceville, GA 30046

  Video: Bước 2 - Đặt lịch hẹn


BƯỚC 3 - CHUẨN BỊ CHO CUỘC HẸN

  • Đến đúng giờ hẹn đã định của bạn.
  • Mang theo tất cả các giấy tờ cần thiết đến cuộc hẹn của bạn.
  • Bài kiểm tra của học sinh sẽ kéo dài từ 1-3 giờ.
  • Nếu bạn cần đổi lịch, hãy gọi 678-985-5200.
  • Không có tất cả các tài liệu của bạn sẽ làm chậm ngày bắt đầu.
  • Nếu bạn đến muộn hơn 30 phút, cuộc hẹn của bạn sẽ được dời lại.

  Video: Bước 3 - Chuẩn bị cho cuộc hẹn


BƯỚC 4 - SAU CUỘC HẸN

 • Nhân viên INC sẽ xem xét tất cả các tài liệu đã nộp và sẽ ghi danh học sinh của bạn vào hệ thống thông tin học sinh của Gwinnett. Hai ngày sau, bạn phải gọi cho trường học mới để sắp xếp một cuộc hẹn đăng ký. Đừng gọi cho trường học mới cho cuộc hẹn đăng ký này trước khi hai ngày trôi qua vì điểm kiểm tra của học sinh sẽ không có sẵn trước thời gian đó.

  Xin lưu ý: Việc thiếu tài liệu và / hoặc tài liệu không chính xác hoặc không đầy đủ sẽ làm trì hoãn việc đăng ký học và ngày khai giảng.

  Video: Bước 4 - Sau cuộc hẹn


 • Câu hỏi? Gọi 678-985-5200.


 • International Newcomer Center front sign