• International Newcomer Center logo

  Naša misija je pružanje usluga našim učenicima, porodicama i školama koje nadahnjuju visok nivo učenja i angažmana.

   

  Dobrodošli u Državne Škole Gwinnett Kantona!

  Međunarodni centar za pridošlice (INC) podržava upis učenika koji ulaze u škole Sjedinjenih Država i Gwinnett County u škole od šestog do dvanaestog razreda u jednu od naših osmogodisnjih ili srednjih škola. Naše osoblje pruža konsultacije, savjete, akademski pregled i evaluaciju transkripata za učenike kako bi se osiguralo da dobiju odgovarajuće smještaje u svojim novim školama.

  Slijedite donje korake za čitanje i pregled videozapisa kako biste saznali više o procesu upisa pridošlica u INC. Radujemo se što se uskoro vidimo!

  Video: Pregled u četiri koraka


KORAK 1 – PRIKUPITE DOKUMENTE

 • Dokaz starosti učenika/ce

  Pokažite  jedan od sljedećih dokumenata:

  • Verifikovani dokument iz matične knjige rođenih; ili
  • Nacionalni, državni, kantonski, ili školski dokument sa datumom rođenja.
   Primjerci uključuju verifikovani dokument iz bolnice o rođenju; vojna lična karta; važeća vozačka dozvola; pasoš; rekord o usvajanju; religiozni rekord, potpisan od strane religioznog službenika; zvanični školski transkript; zvanični imigracioni dokument; ili dokaz o godinama pod zakletvom roditelja/staratelja uz certifikat potpisan od strane verifikovanog ljekara u državama u kojima je ljekar pregledao dijete i vjeruje, kao sto je u pismenoj izjavi, da su godine tačne.

  Za određenu cijenu, roditelji mogu naručiti dokaz o rođenju za dijete koje je rođeno u GA preko državne ROVER usluge. http://gta.georgia.gov/rover

  Video: Dokaz starosti učenika/ce

 • Dokaz ovlaštene osobe za upis

  Sljedeće osobe imaju dozvolu da upišu studente:

  • Roditelj (prirodni ili usvojilac)
  • Legalni staratelj
  • Djed i baka s pravilno izvršenom punomoći za njegu maloljetnog djeteta
  • Staratelj koji je u srodstvu sa pravilno uradenom izjavom o starateljstvu
  • Hranitelj određen of strane državne agencije
  • Sponzor odobren od internacionalnog programa razmjene

  Osoba dozvoljena da upiše treba pokazati jednu od sljedećih:

  • Vozačku dozvolu
  • Državnu ličnu kartu
  • Pasoš
  • Drugu vrstu identifikacije

  Video: Dokaz ovlaštene osobe za upis

 • Dokaz o stanovanju

  Predstavite jedan iz kolone A i jedan iz kolone B kako biste pokazali da porodica živi u zoni prisustva.

  Kolona A: Pokažite jedan od sljedećih dokumenata (mora biti adresa):  

  • Non-kontingent kupoprodajni ugovor
  • Trenutni zakup/ugovor za iznajmljivanje
  • Posljednji porez na dohodak/platu
  • Posljednji ček/plata
  • Zadnji tekući porez stambene imovine ili račun
  • Trenutne garancije za imovinu i odustajanje
  • Trenutni ugovor o kupovini kuće
  • Trenutni ugovor o zaštiti imovine

  I        Kolona B:Jedan od sljedećih:

  • Trenutni račun za gas
  • Trenutni račun za vodu
  • Trenutni račun za struju

  Važne informacije o dokazima o prebivalištu

  • Dokumenti prikazani u vezi residencije moraju uključiti istu adresu kao i računi za komunalije.
  • Račun mora da ima ime i adresu roditelja/staratelja koji upisuje.
  • Račun za telefon se ne prihvaća.
  • Nepredviđeni kupoprodajni ugovor nije prihvatljiv.
  • Izuzetak: Dokaz o imovini bez adrese je prihvatljiv ako je u pratnji dva računa (bez telefonskog računa) na istoj adresi u istom regionu.

  Izjava o prebivalištu: Ako porodica učenika boravi u domu ili stanu druge osobe, za upis je potrebno sljedeće:

  1. Ovjeren dokaz o rezidenciji uključujući:
   1. Potpis osobe sa kojom familija živi,
   2. Potpis roditelja/staratelja učenika/ce i
   3. Potpis pretpostavljenog za apartmene, ako je primjenjivo.
  1. Dvije forme dokaza o prebivalištu od strane osobe sa kojom porodica živi.  
   (Pogledajte odjeljak Dokaz o prebivalištu. Predstavite po jedan iz svake kolone.)
  1. Jedna poslovna pošta na ime roditelja / zakonskog staratelja sa adresom kuće ili stana u kojem učenik boravi. (Ovo se mora dostaviti u roku od 30 dana od upisa.)

  Video: Dokaz o stanovanju

 • Imunizacija/ Zdravstveni certifikat

  County Health

  • Važeći certifikat o imunizaciji (Ga. Zdravstveni Odjel, forma #3231), ili kod Notara ovjerena forma Affidavit of Religious Exemption (forma preko GA zdravstvenog zavoda # 2208) se zahtjeva za upis u š Forma mora biti ispunjena od strane zdravstvenog odjela ili Vašeg ljekara. Forma #3231 mora biti obilježena ili sa “Date of Expiration” ili sa “Complete for School Attendance.” (Certifikat obilježen sa “Date of Expiration” ističe na označeni datum. Trenutni certifikat mora biti poslan u roku od 30 dana trajanja.)Medicinski izuzetak bi trebao biti na  formi #3231 sa sadašnjim datumom isteka.
  • Vid, sluh, stomatološka trijaža i trijaža ishrane (Ga. zdravstveni odjel forma #3300, rev. 2013), dostupne od strane zdravstvenog centra ili Vašeg ljekara/zubara. Pisma od strane odgovarajućeg zdravstvenog radnika i van države su dostupne, ako su ispunjene u roku od 12 mjeseci i prikačene za državnu formu.

  Video: Imunizacija/ Zdravstveni certifikat

 • Prethodni školski rekordi

  • Izvještaj ili zvanični školski transkript
  • Forma ispisa iz prethodne škole
  • Disciplinski rekordi za studente upisane u razrede 7-12

  Video: Prethodni školski rekordi

 • Dodatni Dokumenti


KORAK 2 – DOGOVORITE TERMIN

 • Kad budete imali sve svoje dokumente…

  • Pozovite 678-985-5200

  ILI

  • Dođite u našu kancelariju

  International Newcomer Center

  495 Maltbie St, Lawrenceville, GA 30046 

  Video: Korak 2 – Dogovorite Termin


KORAK 3 – PRIPREMITE SE ZA TERMIN

  • Dođite u zakazano vrijeme.
  • Na sastanak donesite svu potrebnu dokumentaciju.
  • Test učenika trajat će od 1-3 sata.
  • Ako trebate promijeniti termin, nazovite 678-985-5200.
  • Neposjedovanje svih Vaših dokumenata odgodit će datum početka.
  • Ako zakasnite više od 30 minuta, Vaš će termin biti ponovo zakazan.

  Video: Korak 3 – Pripremite se za Termin


KORAK 4 - NAKON VAŠEG TERMINA

 • Član osoblja INC -a pregledat će svu dostavljenu dokumentaciju i upisat će Vašeg učenika u Gwinnettov informacijski sistem za studente. Dva dana kasnije morate nazvati novu školu svog učenika kako biste zakazali termin za registraciju. Ne zovite svoju novu školu na ovaj termin prije registracije prije nego što prođu dva dana jer rezultati Vašeg učenika neće biti dostupni prije tog vremena.

  Napomena: Nedostajući dokumenti i/ili netačni ili nepotpuni dokumenti odložit će registraciju škole i datum početka.

  Video: Korak 4 – Nakon Vašeg Termina


 • Pitanja? Pozovite 678-985-5200


 • International Newcomer Center front sign